avatud
teenistus / missa / liturgia / palvus
kord kuus

EAÕK Priipalu püha Vassili Suure kirik

  Priipalu küla, Valga vald, Valgamaa   
  tel: 5660 6703
  e-post: andreas@eoc.ee

  Kontakt teelisele: 5660 6703