Ev. luth. Petruskyrkan i Tarvastu

Tarvastu kirikla, Mustla, Viljandimaa   
Tel: +372 436 6591, epost: tarvastu@eelk.ee
Kontakt för vägfararen: +372 528 8204, +372 436 6591Byggtid: XIV-1893

I den efter en brand i nygotisk stil återuppbyggda kyrkan med mäktigt torn (mästare Gustav Beermann) är epokstrogen inredning, lysande vitt marmoraltare och stora naivistiska snickrade änglar ovanför retabeln. Unik möjlighet att stå ansikte mot ansikte med enorm torntupp i koppar (1771) som har överlevt branden. Altartavla ”Kristus på korset” (1859) av konstnären Theodor Thieme från Dresden hör till perioden före kyrkans ombyggnad.