Petrus’ och Paulus’ kyrka i Muhu-Hellamaa

Hellamaa küla, Muhu vald, Saaremaa   

Byggtid: 1866

Salkyrka i eklektisk (nyromansk) stil med graderat klocktorn.