Helgeandskyrkan i Valga

Maleva 8, Valga, Valgamaa   
Tel: +372 730 3713, 5800 1424, epost: markovich.viktor@gmail.com
Kontakt för vägfararen: +372 730 3713, +372 5800 1424Byggtid: 1907

Nygotisk kyrka i natursten vars fasad har ett vackert mönster av bågar. Kyrkan miste sin församling efter kriget och blev vanärad men ska nu åter bli en helgedom och pryda stadsbilden.