Gudaföderskas födelsekyrka i Hiiumaa (Dagö)

Taterma küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa   
epost: aabraham@eoc.ee
Hemsida: www.kirik-hiiumaal.ee
Kontakt för vägfararen: +372 509 0251Byggtid: 1873

Denna under 1800-talets slut i natursten byggda kyrka i eklektisk stil stiftades på ön i samband med konverteringsrörelsen. Byggstenar hämtades från Riga. Många ikoner och liturgista textilier i kyrkan härstammar från 1800-talets slut och 1900-talets början. Vid kyrkan ligger före detta prästgård.